TopJob

Top Thương Nhân Top Bảo Tiêu Top Đạo TặcTất cả
Hạng
Nhân vật
Tên Job
Level
Exp
1
Art
BabyCute
3
2871786
2
BocVac
20_DaiKPhick
3
1451804
3
0608
49
3
386822
4
BaoThu
20_TrieuVan
3
360628
5
_ThomKuTeo_
_ThomKuTeo__
2
2141877
6
New_Square
MayXuc
2
2021194
7
SauThienThu
20_EmBe
2
1638065
8
TrieuTuLong
20_QuanVu
2
1330218
9
MeoSaMac
20_MeoSaMac
2
1247173
10
DucLongTN
20_DucLong
2
1179736
11
DungHa
20_DungHa
2
1157259
12
BM
Tung49
2
1068933
13
DucHoan
20_Master
2
868916
14
Chivas
20_Chivas
2
678489
15
TaoLaSonBeo
20_SonBeo
2
595907
16
YaYa_Toure
20_BoCuaBan
1
10360
17
AOE4
NhanVat
1
8775
18
DaiKaNam
20_Bration
1
4761
19
HanhXinh
20_HanhXynh
1
0
20
Pt
20_Pt
1
0