TopJob

Top Thương Nhân Top Bảo Tiêu Top Đạo TặcTất cả
Hạng
Nhân vật
Tên Job
Level
Exp
1
VIP_GOLDELLL
VIP_GOLDELL
5
3795219
2
New_Square
MayXuc
4
38734801
3
AnNhien
LG_DN
4
15518365
4
_King_
Jp
3
7509865
5
Lucifer
BaoTieu1Hit
3
5927391
6
TunMaster
FamEmTeBuom
3
708167
7
LPG6
ChayNgayDi
3
238549
8
TiNaTop
GauBong
3
159764
9
Kelly
BanDaBiTom
3
89000
10
SirO
TF_SirO
2
2107015
11
TV
MinhNguyet
2
1410019
12
Omachi
20_Issssss
2
1083004
13
MiuMiu
Miu_Miu
2
1001061
14
MrT
NhinCaiDeoGi
2
425914
15
HaLoMan
LSB_MaKim
1
0
16
KaMaZom
LSB_VuaIyDon
1
0
17
K1B
BanTocDo
1
0
18
TieuQuy
LSB_QuyDaXoa
1
0
19
MinhTuyen04
LSB_NhatHang
1
0
20
MinhTuyen05
FML_mafia
1
0