TopJob

Top Thương Nhân Top Bảo Tiêu Top Đạo TặcTất cả
Hạng
Nhân vật
Tên Job
Level
Exp
1
DA1
KAKA__
3
6564390
2
ShenLong
Super_Shen
3
1886693
3
LeA
TO_va_DAI
3
836608
4
Care
TrumBaoKe
2
1783341
5
GaGo
CiTyLand
2
1249002
6
Chip
MAYBACH
2
667231
7
Mtuan01
TO_LangBeng
2
620742
8
Maroon
Super_Saiyan
2
106047
9
LinhSRO
LinhBoy
2
4392
10
ConNhaLanh
Super_ZeNo
2
1246
11
Pr
Princess
2
0
12
__BullKa__
TG__NTTruc__
1
9900
13
TPK_BoGia
TO_BoGia
1
7861
14
Nhym
To_Ura
1
7797
15
TrauRung
YeuRauXanh
1
2632
16
llllllll
ConChimNon
1
0
17
TrungSu02
TS02
1
0
18
TIEUVIEM
ONE_BAOCONG
1
0
19
Trong003
To_Trong_
1
0
20
TongTuLenh
141
1
0