Top Gold

Bảng xếp hạng China
Hạng
Nhân vật
Cấp
Gold
1
OngNoiMay
29
2,507,744,887 gold
2
BaoNgoc
100
211,797,318 gold
3
Grab4
30
170,332,323 gold
4
GiotLeTinh
100
159,196,722 gold
5
TaoLaSonBeo
100
114,995,956 gold
6
LENHUTTRUONG
62
99,373,542 gold
7
NamHair
30
81,158,607 gold
8
Husky8
89
76,171,841 gold
9
BaoThu
100
69,153,629 gold
10
Husky7
88
60,056,085 gold