Top Gold

Bảng xếp hạng China
Hạng
Nhân vật
Cấp
Gold
1
HD_09
71
1,895,472,781 gold
2
LBN1
100
1,332,524,027 gold
3
MixCuiBap
33
1,176,170,564 gold
4
POwww
8
803,170,992 gold
5
Dony
100
609,423,057 gold
6
dtdunggdvt
81
595,049,558 gold
7
NgoBB
27
531,615,411 gold
8
Nguyento
5
429,025,182 gold
9
Shin
1
383,238,851 gold
10
Mr_TruongJP
100
340,435,532 gold