Top Gold

Bảng xếp hạng China
Hạng
Nhân vật
Cấp
Gold
1
TrungSu05
100
708,255,547 gold
2
TrungDiaNo1
98
313,279,236 gold
3
CC12
85
275,266,323 gold
4
FangEmTeBuom
100
262,305,275 gold
5
__BN__
71
228,489,790 gold
6
HT3
100
181,787,700 gold
7
Nhym
100
166,720,710 gold
8
BachHoaXanh
99
154,009,348 gold
9
Cam_Do
63
152,387,151 gold
10
New_Square
100
149,298,355 gold