Tải game
Tải Game
Tên files Mô tả Link tải
Bản Client fullBản full Link googleLink
Bản Client fullBản full Link MegaLink
Thư việnThư viện LinkTải Bot
Tên files Mô tả Link tải
MbotMbot (pass giai nen : joysro)Link
SBotSBot Link
Vsro Vsrohelper Private cập nhật ngày 09.02.2022 Link
Srodata (dùng cho Vsrohelper) cập nhật ngày 09.02.2022Srodata (dùng cho Vsrohelper)LinkPhần mềm Hỗ Trợ
Tên files Mô tả Link tải
FontFont chữ SroLink
TeamviewTeamview 14Link
UltraviewUltraviewLink
Up SkillAutp Up SkillLink