KHAI MỞ MÁY CHỦ SRO ĐÔNG NAM – MAP 100 Only ASIAN FREE 100%


Sro Đông Nam - Map 100 Only Asia (Ghost 15s) Free F10 Lăng Mộ Tần Thủy Hoàng Free
➡️ THÔNG TIN CHÍNH THỨC
➡️ MAP 100 Only Asia ,IP: 14.225.198.48 - Port: 15779; Ghost 15s.
➡️ Skill Mastery 300
➡️ GHOST 15 Giây ;
➡️ Item Cuối D10 A3 (Hiệu Ứng Snow torm),D10 SOM Hiệu ứng Sun ;
➡️ Alphatest: 10/11/2022
➡️ Open: 13h00 Ngày 13/11/2022

*******************************************************************************

➡️ Giới hạn 10 acc/1Pc,10/1IP; 2 acc job/pc/ip.
➡️ 5h xanh, 1h cam; Sever có bug time 18h và reset time.
➡️ Rate Exp x 6
➡️ Drop gold x2;
➡️ Drop item x2;
➡️ Khóa kick điểm , xóa nhiệm vụ
➡️ Sv có tích hợp tự động BSC.
➡️ Hệ thống map quái gồm các thành TA, ĐH, HĐ,AP, Quái lăng mộ Tần Thủy Hoàng
➡️ Archemy : +1 : 99% +2 : 80% +3 : 60% +4,5 : 40% +6 : 30% +7 : 20% +8 : 10% +9 trở lên : random ( không giới hạn GKT với item)
➡️ Narsun max +10, +1 : 99% +2 : 70% +3 : 50% +4,5 : 40% +6 : 25% +7 : 20% +8 : 15% +9 : 10% + 10 : 5%
➡️ Narsun 3 bán thẳng trong NPC Đôn Hoàng,Nasrun từ +5 sẻ có thêm 3 SM, 3TT, mổi cấp cộng thêm 1SM TT
➡️ NPC đặc biệt tại thành ĐH
*******************************************************************************
* GIẢI THƯỞNG TOP Lv :
➡️ Top 1 Lv: 2.000.000 VNĐ, 1 Nasrun 8. Nhận 50% VNĐ 50% silk không bao gồm Khuyến mải
➡️ Top 2 Lv:: 1.000.000 VNĐ, 1 Nasrun +6. Nhận 50% VNĐ 50% silk không bao gồm Khuyến mải
➡️ Top 3 Lv:: 1.000.000 Silk, 1 Nasrun +5. Nhận 50% VNĐ 50% silk không bao gồm Khuyến mải
➡️ Top 4 Lv-->10: 3k silk.
* Tỉ lệ nạp silk ủng hộ server:
➡️ 100k : 100 Silk
➡️ 200k : 2500 silk
➡️ 500k : 6000 silk
➡️ 1000k 15000 silk
➡️ 2000k 30000 silk
➡️ Giá trên chưa bao gồm KM .
➡️ Mở khuyến mải 150% nạp silk ủng hộ trong 3 ngày từ 13/11 đến hết ngày 15/11/2022 *Top nạp silk ủng hộ server:
➡️ Nạp thẻ 1.000.000: Nhận 1 Vip Kim Cương 1 tháng.
➡️ Nạp thẻ 2.000.000: Nhận 1 Vip Kim Cương 1 tháng - 1 Pét Nhặt Đồ Vip - 1 Set Trang Trí Vip - 1 NS+6.
➡️ Nạp thẻ 3.000.000: Nhận 1 Vip Kim Cương 1 tháng - 1 Pét Nhặt Đồ Vip - 1 Sét Thời Trang Vip - 1 Pét chiến đấu Vip -1 tile màu tự chọn vĩnh viễn 1 - 1 Ns+8.
➡️ Nạp thẻ 5.000.000: Nhận 1 Vip Kim Cương 1 tháng - 1 Pét Nhặt Đồ Vip - 1 Sét Thời Trang Vip - 1 Pét chiến đấu Vip -1 tile màu tự chọn vĩnh viễn 1 - 1 Ns+10.
Giải Top nap sẻ được trao ngay sau 3 ngày open server.
➡️ Hệ thống nhận thưởng Buff Vip theo mốc nạp
➡️ đủ mỗi 10m nhận thêm 01 lần bảo toàn chỉ số cộng của item tự chọn
➡️ Lưu ý : vì đây là mốc cộng dồn nên các item nhận mốc trước thì mốc tiếp theo sẽ ko được nhận nửa nhé
*******************************************************************************
➡️ Hỗ trợ OPEN (item Khóa):
* Full Sét Sun D5 Max Blue
* Full Gift Silk
* 20 chân chạy, 50 DCN, 50 bùa dịch chuyển tức thời
* 1000HP, 1000MP
*******************************************************************************
* Các Hành vi bị cấm tại Sro Đông Nam.
➡️ Nghiêm cấm sử dụng Auto và các loại bot đi theo tự điều khiển Nhân vật khi đi buôn và đi jod
➡️ Nghiêm cấm sử tool đánh theo chủ pt
➡️ Nghiêm cấm sử dụng tool ghost 1s khi tham gia các hoạt động của server
➡️ Nghiêm Cấm 1 người chơi 2 nghề nghiệp đối lập cùng lúc
➡️ Nghiêm cấp sử dụng các thủ thuật log quá 8 acc /1pc nếu GM phát hiện sử lý ngay ko cần cảnh cáo
➡️ Nghiêm Cấm sử dụng các bug các lỗi game gây hại cho sv ảnh hưởng đến tập thể cộng đồng người chơi
➡️ Nghiêm Cấm các hành vi xúc phạm giửa các người chơi với nha gây ảnh hưởng đến tập thể cộng đồng người chơi
➡️ FB Admin : Link
➡️ Group FB: Link