KHAI MỞ MÁY CHỦ SRO ĐÔNG NAM – MAP 100 Only ASIAN


➡️ THÔNG TIN CHÍNH THỨC
➡️ MAP 100 Only Asia ,IP: 103.92.27.126 - Port: 15779; Ghost 15s.
➡️ Skill Mastery 300
➡️ HP/MP F10 giá 1 silk
➡️ Item Cuối D10 A2 Hiệu Ứng SOM , D10 A3 Hiệu Ứng Sun
➡️ Alphatest: 12/03/2024 ...
➡️ Open:09h ngày 17/03/2024

*******************************************************************************

➡️ Giới hạn 10 acc/1Pc,20/1IP; 2 acc job/pc/ip.
➡️ 5h xanh, 1h cam; Sever có bug time 18h và reset time.
➡️ Rate Exp x 4
➡️ Drop gold x2;
➡️ Drop item x2;
➡️ Khóa kick điểm , xóa nhiệm vụ
➡️ Sv có tích hợp tự động BSC auto item .
➡️ Hệ thống map quái gồm các thành TA, ĐH, HĐ,AP, Quái lăng mộ --> Sarmakan
➡️ Archemy : +1 : 99% +2 : 80% +3 : 60% +4,5 : 40% +6 : 30% +7 : 10% +8 trở lên : random (giới hạn GKT +13 Chua LKD DB)
➡️ Narsun max +10, +1 : 99% +2 : 70% +3 : 50% +4,5 : 40% +6 : trở lên : random
➡️ Nasrun từ +5 sẻ có thêm 3 SM, 3TT, mổi cấp cộng thêm 1SM TT
➡️ NPC đặc biệt tại thành ĐH
*******************************************************************************
* GIẢI THƯỞNG TOP Lv :
➡️ Top 1 Lv: 20.000.000 VNĐ, Nhận 50% VNĐ 50% silk không bao gồm Khuyến mải
➡️ Top 2 Lv:: 10.000.000 VNĐ, Nhận 50% VNĐ 50% silk không bao gồm Khuyến mải
➡️ Top 3 Lv:: 5.000.000 VNĐ, Nhận 50% VNĐ 50% silk không bao gồm Khuyến mải
➡️ Top 4 Lv-->10: 10k silk.
* Tỉ lệ nạp silk ủng hộ server:
➡️ 100k : 700 Silk
➡️ 200k : 1.500 silk
➡️ 500k : 4000 silk
➡️ 1000k : 9.000 silk
➡️ 2000k : 20.000 silk
➡️ Giá trên chưa bao gồm KM .
➡️ Mở khuyến mải 100% nạp silk ủng hộ trong 3 ngày từ 17 đến hết ngày 20 /03/2024 *Top nạp silk ủng hộ server:
➡️ Nạp thẻ (Mốc 1) 1.000.000: Nhận 1 Vip Kim Cương 1 tháng.
➡️ Nạp thẻ (Mốc 2) 3.000.000: ( Mốc 1) , Pét Nhặt Đồ Vip , Nasrun +5 .
➡️ Nạp thẻ (Mốc 3) 5.000.000: ( Mốc 2) , Pét chiến đấu Vip ,Ns+6.
➡️ Nạp thẻ (Mốc 4) 10.000.000: (Mốc 3) , TT tự chọn VÍp , tile màu tự chọn vĩnh viễn , Ns+8.
➡️ Hệ thống nhận thưởng Buff Vip theo mốc nạp
➡️ đủ mỗi 10m nhận thêm 01 lần bảo toàn chỉ số cộng của item tự chọn
➡️ Lưu ý : vì đây là mốc cộng dồn nên các item nhận mốc trước thì mốc tiếp theo sẽ ko được nhận nửa nhé
*******************************************************************************
➡️ Hỗ trợ OPEN (item Khóa):
* Full Sét Sun D5 Max Blue
* 20 chân chạy, 50 DCN, 50 bùa dịch chuyển tức thời
* 1000HP, 1000MP

*******************************************************************************
* Các Hành vi bị cấm tại Sro Đông Nam.
➡️ Nghiêm cấm sử dụng Auto và các loại bot đi theo tự điều khiển Nhân vật khi đi buôn và đi jod
➡️ Nghiêm cấm sử tool đánh theo chủ pt
➡️ Nghiêm cấm sử dụng tool ghost 1s khi tham gia các hoạt động của server
➡️ Nghiêm Cấm 1 người chơi 2 nghề nghiệp đối lập cùng lúc
➡️ Nghiêm cấp sử dụng các thủ thuật log quá 8 acc /1pc nếu GM phát hiện sử lý ngay ko cần cảnh cáo
➡️ Nghiêm Cấm sử dụng các bug các lỗi game gây hại cho sv ảnh hưởng đến tập thể cộng đồng người chơi
➡️ FB Admin : Link
➡️ Group FB: Link