KHAI MỞ SRO SRO ĐÔNG NAM – MAP 100 Only ASIAN FREE SILK


Thông Tin Đông Nam Máp 100 Fre Silkk
************************************************
IP: 113.161.157.179 - Port: 15779
➡ Open 13h thứ 3 ngày 08/03/2022
➡️ Trang Chủ : srodongnam.com/
➡️ Exp : x 6
➡️ Drop: x 2
➡️ Rate GKT : Random Max + 12 chưa LKD
➡️ Rate Nasrun : Nasrun Max +10
➡️ Lải buôn ( 1 thành lải 100%, 2 thành lải 250%)
➡️ Item Cuối D10 SOS ( Hiệu ứng Sun), A2 Hiệu ứng Som
-------------------------------------------------------------
* Quái 100 di chuyển ra Samakan
* Lên lv nhận silk
* Lv1 --> Lv 30 mổi lv nhận 5 silk
* Lv 31 --> 50 Mổi lv nhận 10 silk
* Lv 51 --> 70 mổi lv nhận 15 silk
* Lv 71--> lv 80 mổi lv nhận 50 silk
* Lv 81 --> 90 mổi lv nhận 100 silk
* Lv 91 --> 100 mổi lv nhận 200 silk
-------------------------------------------------------------
* Xóa exp toàn bộ boss hệ thống
* Hổ tinh 50 silk 1 con
* Ô lổ tề 100 silk 1 con
* BCN 150 silk 1 con
* Yarkan: 200 silk con
* Saythan : 300 silk 1 con
* TTHX : 500 silk 1 con
* Khung giờ xuất hiện boss
* 00h --> 6h --> 12h --> 18h
* Mổi lần xuất hiện 4 con
------------------------------------------------------------
* Bán vé silk , vé 100 silk 10m, 500 silk là 50m, ve 1000 silk là 100m,
* bán đá d7 d8 d9 tại NPC
* đi buôn lãi 1 thành 100%, lải 2 thành là 250%
➡️ FB Admin : Link
➡️ Group FB: Link