KHAI MỞ MÁY CHỦ SRO ĐÔNG NAM – MAP 100 Only ASIAN


Sro Đông Nam - Map 100 Only Asia (Ghost 15s)
➡️ THÔNG TIN CHÍNH THỨC
➡️ MAP 100 Only Asia ,IP: 14.225.198.48 - Port: 15779; Ghost 15s.
➡️ Skill Mastery 300
➡️ GHOST 15 Giây ;
➡️ Item Cuối : D10 SOM Hiệu ứng Sun ;
➡️ Alphatest: 08/08/2023
➡️ Open: 13h00 Ngày 12/08/2023

*******************************************************************************

➡️ Giới hạn 05 acc/1Pc,10/1IP; 2 acc job/pc/ip.
➡️ 5h xanh, 1h cam; .
➡️ Rate Exp x 4
➡️ Drop gold x2;
➡️ Drop item x2;
➡️ Khóa kick điểm
➡️ Sv có tích hợp tự động BSC.
➡️ Gacha Sun d8 tỉ lệ siêu dể
➡️ Online nhận silk / 5silk 1h
* Sau khi dua top se tat tinh nang online nhan silk :
➡️ Hệ thống map quái gồm các thành TA, ĐH, HĐ,AP, Quái lăng mộ Tần Thủy Hoàng
➡️ Archemy : +1 : 99% +2 : 80% +3 : 60% +4,5 : 40% +6 +7 random ( Giới hạn max + 12 chưa LKD )
➡️ Narsun max +10, +1 : 99% +2 : 70% +3 : + 4 random
➡️ Nasrun từ +5 sẻ có thêm 3 SM, 3TT, mổi cấp cộng thêm 1SM TT
➡️ Item SOM sẻ drop ngay từ đầu máp
➡️ NPC đặc biệt tại thành ĐH
*******************************************************************************
* GIẢI THƯỞNG TOP Lv :
➡️ Top 1 Lv: 6.000.000 VNĐ, Nhận 50% VNĐ 50% silk không bao gồm Khuyến mải
➡️ Top 2 Lv:: 4.000.000 VNĐ, Nhận 50% VNĐ 50% silk không bao gồm Khuyến mải
➡️ Top 3 Lv:: 2.000.000 Silk, Nhận 50% VNĐ 50% silk không bao gồm Khuyến mải
➡️ Top 4 Lv-->10: 3k silk.
➡️ Không reset Time, Bug Time trong thời gian đua Top:
* Tỉ lệ nạp silk ủng hộ server:
➡️ 100k : 1000 Silk
➡️ 200k : 2000 silk
➡️ 500k : 6000 silk
➡️ 1000k 15000 silk
➡️ 2000k 30000 silk
➡️ Giá trên chưa bao gồm KM .
* STK : 0401001360454
* CTK : Luong Minh Tai
* Vietcombak
➡️ Mở khuyến mải 120% nạp silk ủng hộ, với thẻ 100% trong 3 ngày từ Open(12/08/2023 đến hết ngày 15/08/2023) *Top nạp silk ủng hộ server trong 3 ngày open Server :
➡️ Nạp thẻ 1.000.000: Nhận : Mốc 1 : Nhận 1 Vip Kim Cương 1 tháng.
➡️ Nạp thẻ 2.000.000: Nhận : Mốc 2 : Mốc 1 + 1 Pét Nhặt Đồ Vip.
➡️ Nạp thẻ 3.000.000: Nhận : Mốc 3 : Mốc 1 + Mốc 2 + 1 Sét Thời Trang Tự chọn
➡️ Nạp thẻ 5.000.000: Nhận : Mốc 4 : Mốc 1 + Mốc 2 + Mốc 3 + 1 Pét chiến đấu Vip + Nasrun +6.
➡️ Nạp thẻ Ủng hộ server cao nhất : Nhận : Mốc 4 + Nasrun +10 duy nhất server .
Giải Top nap sẻ được trao ngay sau 3 ngày open server.
➡️ Hệ thống nhận thưởng Buff Vip theo mốc nạp
➡️ Lưu ý : vì đây là mốc cộng dồn nên các item nhận mốc trước thì mốc tiếp theo sẽ ko được nhận nửa nhé
*******************************************************************************
➡️ Hỗ trợ OPEN (item Khóa):
* Full Sét Sun D5 Max Blue
* 20 chân chạy, 50 DCN, 50 bùa dịch chuyển tức thời
* 1000HP, 1000MP
*******************************************************************************
* Các Hành vi bị cấm tại Sro Đông Nam.
➡️ Nghiêm cấm sử dụng Auto và các loại bot đi theo tự điều khiển Nhân vật khi đi buôn và đi jod
➡️ Nghiêm cấm sử tool đánh theo chủ pt
➡️ Nghiêm cấm sử dụng tool ghost 1s khi tham gia các hoạt động của server
➡️ Nghiêm Cấm 1 người chơi 2 nghề nghiệp đối lập cùng lúc
➡️ Nghiêm cấp sử dụng các thủ thuật log quá 5 acc /1pc nếu GM phát hiện sử lý ngay ko cần cảnh cáo
➡️ Nghiêm cấp sử dụng các hành vi gây chia rẻ và ảnh hưỡng đến cộng đồng người chơi game
➡️ Nghiêm Cấm sử dụng các bug các lỗi game gây hại cho sv ảnh hưởng đến tập thể cộng đồng người chơi
➡️ FB Admin : Link
➡️ Group FB: Link